ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ
ΑΔΑ: 9ΤΤ446ΜΗΨ5-ΠΥ8 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0962/12-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SAMOTHRAKI TASTE & COFFEE ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
ΑΔΑ: 62ΥΝ46ΜΗΨ5-Ε0Ω 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0961/12-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ
ΑΔΑ: 66ΚΛ46ΜΗΨ5-9ΒΑ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0963/12-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για δαπάνη για έξοδα μετακίνησης στο πλαίσιο παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ECDC στη Σουηδία
ΑΔΑ: 6ΩΙΥ46ΜΗΨ5-ΛΨ3 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16802/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για κάλυψη κόστους συμπλήρωσης & υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες υπόχρεων του ΕΟΔΥ.
ΑΔΑ: 6ΣΣΜ46ΜΗΨ5-Φ6Ζ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16800/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια ΜΑΠ στο πλαίσιο του Υποέργου 60 (ΟΠΣ 5061257)
ΑΔΑ: ΨΖΡ946ΜΗΨ5-ΣΘΨ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16794/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών Διακρίβωσης Εργαστηριακού Εξοπλισμού στο ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: 6Ρ7Φ46ΜΗΨ5-ΟΛΙ 12.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16713/12-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΒΑΡΔΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΔΟΧ 08-2023
ΑΔΑ: ΨΠΚΝ46ΜΗΨ5-ΦΙΗ 12.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0954/12-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΒΑΡΔΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΔΟΧ 08-2023
ΑΔΑ: ΨΡΗ246ΜΗΨ5-ΕΡΦ 12.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0955/12-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ 8-2023
ΑΔΑ: 631Κ46ΜΗΨ5-ΡΧΑ 12.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0956/12-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ 08-2023
ΑΔΑ: Ψ7ΕΦ46ΜΗΨ5-8ΔΤ 12.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0953/12-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΧΕ 0952
ΑΔΑ: 6ΟΓΡ46ΜΗΨ5-ΤΕΞ 12.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α155/12-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συμμετοχή σε εκπαιδευτική ημερίδα σχετική με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
ΑΔΑ: 9ΧΡΕ46ΜΗΨ5-2ΥΔ 11.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16385/11-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για βάρδιες προσωπικού φύλαξης ΙΔΟΧ & υπαλλήλου / Συνεργάτη ΙΔΟΧ 08/2023 (ΥΣ 3832/11-09-2023)
ΑΔΑ: 6Ι8646ΜΗΨ5-ΣΟ7 11.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16373/11-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπερωρίες υπαλλήλου ΙΔΟΧ / Συνεργάτη ΕΟΔΥ 07/2023 (ΥΣ 3821/11-09-2023)
ΑΔΑ: ΨΗΧΓ46ΜΗΨ5-ΗΒ7 11.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16374/11-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5 6 7 8 9 856