ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΟΧ 04-2024
ΑΔΑ: 6ΘΖΟ46ΜΗΨ5-543 16.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0593/15-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ 04-2024 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)
ΑΔΑ: 6ΓΑΔ46ΜΗΨ5-ΒΒΔ 16.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0592/15-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: 900Λ46ΜΗΨ5-ΑΕΙ 16.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 18/15-05-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΑΝΤ46ΜΗΨ5-Κ2Π 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0585/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ Δ.ΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ
ΑΔΑ: 6ΥΕ246ΜΗΨ5-ΑΙ8 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0588/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: ΨΤΩΤ46ΜΗΨ5-8ΞΤ 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0589/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΥΔ046ΜΗΨ5-2Ξ4 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0590/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SMILEACADIMOS IKE
ΑΔΑ: ΨΗ7Χ46ΜΗΨ5-ΕΗΨ 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: XE 0587/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΙΔΟΧ ΚΟΜΥ
ΑΔΑ: 99ΩΘ46ΜΗΨ5-ΠΔ7 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0584/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΙΔΟΧ ΚΟΜΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΡΣ46ΜΗΨ5-ΟΜΥ 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0583/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΙΔΟΧ ΚΟΜΥ
ΑΔΑ: 9ΔΞΝ46ΜΗΨ5-ΡΒΚ 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0582/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΙΔΑΧ
ΑΔΑ: 94ΗΖ46ΜΗΨ5-ΛΣΩ 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0581/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - DRY ICE CREATION
ΑΔΑ: 6ΘΦΟ46ΜΗΨ5-Ρ2Δ 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: XE 0580/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - MODULUS ΑΕ
ΑΔΑ: 9ΒΠ746ΜΗΨ5-ΘΤ3 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0577/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ
ΑΔΑ: ΨΘ5946ΜΗΨ5-ΜΒ3 15.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0579/14-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5 6 7 8 9 1,033