ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.
ΑΔΑ: 45ΒΣ469ΗΜΛ-Η6Φ 04.11.2011 Αρ. Πρωτ.: 5638ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα: Υλοποίηση δράσεων κάλυψης ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου.
ΑΔΑ: 4ΑΧΖ469ΗΜΛ-ΓΥΝ 07.09.2011 Αρ. Πρωτ.: 11835 διςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την αγορά δύο (2) λεωφορείων, δέκα επτά (17) θέσεων για την μεταφορά προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΑΔΑ: 4ΑΘΓ469ΗΜΛ-3 17.05.2011 Αρ. Πρωτ.: 6022ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: 4ΑΘΞ469ΗΜΛ-7 13.05.2011 Αρ. Πρωτ.: 1208ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 448 449 450