ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΑΛ46ΜΗΨ5-ΝΤΟ 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 764ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΘΤ46ΜΗΨ5-ΓΞΤ 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 765ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SBT COURIER LTD
ΑΔΑ: ΩΘΠΓ46ΜΗΨ5-80Ω 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 13/16-11-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: ΩΘ1Κ46ΜΗΨ5-3ΧΜ 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 12/16-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΔΑ: 6ΜΛ746ΜΗΨ5-ΗΦΩ 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 11/16-11-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΤΕΟ HELLAS AUTOVISION AE
ΑΔΑ: ΨΚΛΒ46ΜΗΨ5-ΣΓΣ 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 10/16-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: 6ΜΟΔ46ΜΗΨ5-ΛΩΘ 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 9/16-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΑ: Ψ7Α146ΜΗΨ5-ΖΙ5 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 8/16-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: 646Τ46ΜΗΨ5-ΨΒΥ 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 7/16-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Χ8946ΜΗΨ5-ΜΧΒ 17.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 811ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΓΛ46ΜΗΨ5-377 16.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 755/16-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΤΒ46ΜΗΨ5-8ΓΜ 15.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 291/10-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 60ΟΦ46ΜΗΨ5-ΧΥ6 14.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 583/14-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω74346ΜΗΨ5-ΗΥΥ 14.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 582/14-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Κ6Π46ΜΗΨ5-3ΘΝ 14.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 577/14-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 623 624 625 626 627 855