ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης για τη διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας του πληθυσμού για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης
ΑΔΑ: 6ΜΕ9469ΗΜΛ-1ΨΙ 28.09.2016 Αρ. Πρωτ.: 2390ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΦΤ469ΗΜΛ-4Ψ1 28.09.2016 Αρ. Πρωτ.: 2392ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.1877 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ03469ΗΜΛ-444 06.09.2016 Αρ. Πρωτ.: 2136ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΔΑ: 6ΞΒΔ469ΗΜΛ-0ΙΨ 31.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 2092ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧ45469ΗΜΛ-ΗΗΧ 31.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 2091ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1877 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ"
ΑΔΑ: 6ΥΝ0469ΗΜΛ-6Φ5 30.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 2086ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΓ9469ΗΜΛ-Τ1Ε 11.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1870ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΟΥ ΝΕΡΟΎ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΦΤ469ΗΜΛ-ΗΩΤ 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1838/ΔΙΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΙ9469ΗΜΛ-ΣΝΟ 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1882ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΊΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ "ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΑΞΙΔΊΩΝ¨"
ΑΔΑ: Ψ44Ψ469ΗΜΛ-Η2Ν 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1877ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 75Π5469ΗΜΛ-5ΞΧ 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1869ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΑΔΑ: 7ΨΙΖ469ΗΜΛ-93Α 20.05.2016 Αρ. Πρωτ.: 674ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΔΥ469ΗΜΛ-9Ξ0 14.04.2016 Αρ. Πρωτ.: 873ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 70ΞΑ469ΗΜΛ-ΩΗΩ 14.04.2016 Αρ. Πρωτ.: 872ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστημονική υποστήριξη, την μηχανοργάνωση – μηχανογράφηση, ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων ανάλυσης του Συστήματος Εργαστηριακής Δήλωσης Νοσημάτων (ΣΕΔΝ) του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Π
ΑΔΑ: Β410469ΗΜΛ-ΨΞΨ 16.07.2012 Αρ. Πρωτ.: 11876ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1 637 638 639 640