ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΜΒ.ΕΡΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 '910'
ΑΔΑ: Ω39Ο46ΜΗΨ5-ΑΔΩ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β32/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΑΔΑ: ΨΥΘ146ΜΗΨ5-ΟΛ1 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 553/20-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΔΑ: 67ΥΡ46ΜΗΨ5-5ΩΠ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 554/20-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΑΔΑ: Ω1ΒΡ46ΜΗΨ5-ΖΑΥ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 551/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΜΒ.ΕΡΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 '3949'
ΑΔΑ: 6Μ7Β46ΜΗΨ5-Ζ39 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β31/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ "7706" ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΑΔΑ: 663Ι46ΜΗΨ5-Α0Ρ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β30/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΑΔΑ: ΨΤ9Π46ΜΗΨ5-ΗΓΠ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 549/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΟΧ 12/2019-01/2020 ΥΠΟΕΡΓΟ 4
ΑΔΑ: ΩΦΩΖ46ΜΗΨ5-ΦΧΙ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 552/20-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΥΠΟΕΡΓΟ 4
ΑΔΑ: ΩΚ4446ΜΗΨ5-9ΒΟ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 550/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΥΠΟΕΡΓΟ 3
ΑΔΑ: 65ΕΕ46ΜΗΨ5-ΣΛΕ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 547/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΑΔΑ: ΨΗΤΚ46ΜΗΨ5-ΓΕΑ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 548/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΤ3Τ46ΜΗΨ5-ΜΝ2 17.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 15636/17-07-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΡΡΣ46ΜΗΨ5-ΝΑ6 17.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 15577/17-07-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΒΣ46ΜΗΨ5-Σ3Χ 17.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 14110/03-07-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΡΠΤ446ΜΗΨ5-Υ4Θ 16.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 15487/16-07-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 675 676 677 678 679 976