ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΡΓ46ΜΗΨ5-8Ν8 12.12.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 73/11-12-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΤΕ
ΑΔΑ: 64Ι646ΜΗΨ5-ΒΒΡ 12.12.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 68/10-12-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΒΑΡΗ
ΑΔΑ: Ω75Ν46ΜΗΨ5-ΨΟΞ 12.12.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 69/10-12-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΚΖ46ΜΗΨ5-ΧΚ7 12.12.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 67/10-12-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (WHO)
ΑΔΑ: Ω9ΜΞ46ΜΗΨ5-ΛΗΕ 11.12.2019 Αρ. Πρωτ.: XE 64/06-12-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙ1946ΜΗΨ5-6Λ7 09.12.2019 Αρ. Πρωτ.: 10217/09-12-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 62ΦΑ46ΜΗΨ5-Γ9Β 09.12.2019 Αρ. Πρωτ.: 10218/09-12-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 973Δ46ΜΗΨ5-Ψ5Ρ 09.12.2019 Αρ. Πρωτ.: 10216/09-12-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΛΒ46ΜΗΨ5-Ψ0Ξ 09.12.2019 Αρ. Πρωτ.: 10174/09-12-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΙΟΙ ΒΓΟΝΤΖΑ
ΑΔΑ: ΩΠΖΦ46ΜΗΨ5-ΖΔΕ 09.12.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 66/09-12-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΔΑ: ΨΘΜΡ46ΜΗΨ5-ΨΛΣ 09.12.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 65/09-12-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΤΕΟ HELLAS AUTOVISION
ΑΔΑ: Ω68Χ46ΜΗΨ5-8ΒΙ 06.12.2019 Αρ. Πρωτ.: XE 63/05-12-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ DO IT HELLAS
ΑΔΑ: ΩΡ6Δ46ΜΗΨ5-Θ1Λ 06.12.2019 Αρ. Πρωτ.: XE 62/05-12-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΩ GOOGLE G-SUITE
ΑΔΑ: Ω95546ΜΗΨ5-361 05.12.2019 Αρ. Πρωτ.: 2510ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΥΗ46ΜΗΨ5-6Υ8 05.12.2019 Αρ. Πρωτ.: 9949/05-12-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 849 850 851 852 853 1,065