Ετήσιες επιδημιολογικές εκθέσεις

Ανά νόσημα – αλφαβητική σειρά

Αλλαντίαση

Επιδημιολογικά δεδομένα για την αλλαντίαση στην Ελλάδα, 2004-2017

Ανεμευλογιά με επιπλοκές

Επιδημιολογικά δεδομένα για την ανεμευλογιά με επιπλοκές στην Ελλάδα, 2004-2017

Βρουκέλλωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη βρουκέλλωση στην Ελλάδα, 2005-2009

Γρίπη

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της Γρίπης στην Ελλάδα, 2017-2018

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2016-2017

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2015-2016

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2014-2015

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2013-2014

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2012-2013

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2011-2012

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2010-2011

Επιδημιολογικά δεδομένα από το σύστημα sentinel στην Eλλάδα, 2009

EHEC

Επιδημιολογικά δεδομένα λοίμωξης από εντεροαιμορραγική E.coli (EHEC) στην Ελλάδα, 2004-2017

Ελονοσία

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2018

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2017

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2016

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2015

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2014

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2013

Επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας στην Ελλάδα, 2012

Επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας στην Ελλάδα, 2011

Επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας στην Ελλάδα, 2005-2009

Εχινοκοκκίαση

Επιδημιολογικά δεδομένα για την εχινοκοκκίαση στην Ελλάδα, 2005-2009

HAV (Ηπατίτιδα Α)

Επιδημιολογικά δεδομένα για την ηπατίτιδα Α στην Ελλάδα, 2004-2017

HIV / AIDS

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2017

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2016

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2015

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2014

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2013

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2012

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2011

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2010

Ιλαρά

Επιδημιολογικά δεδομένα ιλαράς στην Ελλάδα, 2018

Επιδημιολογικά δεδομένα ιλαράς στην Ελλάδα, 2017

Επιδημιολογικά δεδομένα ιλαράς στην Ελλάδα, 2004-2016

Ιός του Δυτικού Νείλου (λοίμωξη από)

Έκθεση για την επιδημία λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, 2018

Έκθεση για την επιδημία λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, 2017

Έκθεση για την επιδημία λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, 2014

Έκθεση για την επιδημία λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, 2013

Έκθεση για την επιδημία λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, 2012

Έκθεση για την επιδημία λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, 2011

Έκθεση για την επιδημία λοίμωξης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, 2010

Κοκκύτης

Επιδημιολογικά δεδομένα για τον κοκκύτη στην Ελλάδα, 2004-2017

Λιστερίωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη λιστερίωση στην Ελλάδα, 2004-2017

Μηνιγγίτιδα

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο στην Ελλάδα, 2004-2017

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη μηνιγγίτιδα στην Ελλάδα, 2000-2009

Παρωτίτιδα

Επιδημιολογικά δεδομένα για την παρωτίτιδα στην Ελλάδα, 2004-2017

Επιδημιολογικά δεδομένα για την παρωτίτιδα στην Ελλάδα, 2000-2009

Σαλμονέλλωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη σαλμονέλλωση (μη τυφο- παρατυφική) στην Ελλάδα, 2004-2017

Σιγκέλλωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη σιγκέλλωση στην Ελλάδα, 2004-2017

Συρροή Κρουσμάτων Τροφιμογενούς / Υδατογενούς Νοσήματος

Επιδημιολογικά δεδομένα συρροών κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς νοσήματος στην Ελλάδα, 2004-2017

Σύφιλη

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη σύφιλη στην Ελλάδα, δεδομένα 2009-2013

Τέτανος

Επιδημιολογικά δεδομένα για τον τέτανο στην Ελλάδα, 2004-2017

Τυφοειδής / Παρατυφοειδής Πυρετός

Επιδημιολογικά δεδομένα για τον τυφοειδή πυρετό / παράτυφο στην Ελλάδα, 2004-2017

Φυματίωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη φυματίωση στην Ελλάδα, 2004-2010

Χλαμυδιακή Λοίμωξη

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη χλαμυδιακή λοίμωξη στην Ελλάδα, δεδομένα 2013