Ετήσιες επιδημιολογικές εκθέσεις

Ανά νόσημα – αλφαβητική σειρά

Αλλαντίαση

Επιδημιολογικά δεδομένα για την αλλαντίαση στην Ελλάδα, 2004-2023

Ανεμευλογιά με επιπλοκές

Επιδημιολογικά δεδομένα για την ανεμευλογιά με επιπλοκές στην Ελλάδα, 2004-2023

Βρουκέλλωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη βρουκέλλωση στην Ελλάδα, 2004-2022

Γρίπη

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της Γρίπης στην Ελλάδα, 2022-2023

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της Γρίπης στην Ελλάδα, 2021-2022

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της Γρίπης στην Ελλάδα, 2020-2021

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της Γρίπης στην Ελλάδα, 2019-2020

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της Γρίπης στην Ελλάδα, 2018-2019

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της Γρίπης στην Ελλάδα, 2017-2018

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2016-2017

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2015-2016

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2014-2015

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2013-2014

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2012-2013

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2011-2012

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, 2010-2011

Επιδημιολογικά δεδομένα από το σύστημα sentinel στην Eλλάδα, 2009

EHEC

Επιδημιολογικά δεδομένα λοίμωξης από εντεροαιμορραγική E.coli (EHEC) στην Ελλάδα, 2004-2023

Ελονοσία

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2023

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2022

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2021

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2020

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2019

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2018

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2017

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2016

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2015

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2014

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2013

Επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας στην Ελλάδα, 2012

Επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας στην Ελλάδα, 2011

Επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας στην Ελλάδα, 2005-2009

Εχινοκοκκίαση

Επιδημιολογικά δεδομένα για εχινοκοκκίαση στην Ελλάδα, 2004-2022

HAV (Ηπατίτιδα Α)

Επιδημιολογικά δεδομένα για την ηπατίτιδα Α στην Ελλάδα, 2004-2023

HIV / AIDS

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2017

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2016

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2015

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2014

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2013

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2012

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2011

Επιδημιολογικά δεδομένα για το HIV/AIDS στην Ελλάδα, 2010

Ιλαρά

Επιδημιολογικά δεδομένα ιλαράς στην Ελλάδα, 2004-2023

Επιδημιολογικά δεδομένα ιλαράς στην Ελλάδα, 2019

Επιδημιολογικά δεδομένα ιλαράς στην Ελλάδα, 2018

Επιδημιολογικά δεδομένα ιλαράς στην Ελλάδα, 2017

Ιός του Δυτικού Νείλου (λοίμωξη από)

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2023

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2022

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2021

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2020

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2019

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2018

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2017

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2014

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2013

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2012

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα 2011

Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2010

Καμπυλοβακτηριδίωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο στην Ελλάδα, 2022

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο στην Ελλάδα, 2022-2023

Κοκκύτης

Επιδημιολογικά δεδομένα για τον κοκκύτη στην Ελλάδα, 2004-2023

Λεγιονέλλωση – Νόσος των Λεγεωναρίων

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη Λεγιονέλλωση – Νόσος των Λεγεωναρίων στην Ελλάδα, 2004-2021

Λεϊσμανίαση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη Λεϊσμανίαση  στην Ελλάδα, 2004-2021

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη Λεϊσμανίαση στην Ελλάδα, 2005-2009

Λεπτοσπείρωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη λεπτοσπείρωση στην Ελλάδα, 2004-2022

Λιστερίωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη λιστερίωση στην Ελλάδα, 2004-2023

Μηνιγγίτιδα

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο στην Ελλάδα, 2004-2023

Παρωτίτιδα

Επιδημιολογικά δεδομένα για την παρωτίτιδα στην Ελλάδα, 2004-2023

Πυρετός Q

Επιδημιολογικά δεδομένα για πυρετό Q στην Ελλάδα, 2004-2022

Σαλμονέλλωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη σαλμονέλλωση (μη τυφο- παρατυφική) στην Ελλάδα, 2004-2022

Σιγκέλλωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη σιγκέλλωση στην Ελλάδα, 2004-2023

Συρροή Κρουσμάτων Τροφιμογενούς / Υδατογενούς Νοσήματος

Επιδημιολογικά δεδομένα συρροών κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς νοσήματος στην Ελλάδα, 2004-2022

Σύφιλη

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη σύφιλη στην Ελλάδα, δεδομένα 2009-2013

Τέτανος

Επιδημιολογικά δεδομένα για τον τέτανο στην Ελλάδα, 2004-2023

Τυφοειδής / Παρατυφοειδής Πυρετός

Επιδημιολογικά δεδομένα για τον τυφοειδή πυρετό / παράτυφο στην Ελλάδα, 2004-2023

Φυματίωση

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη φυματίωση στην Ελλάδα, 2004-2010

Χλαμυδιακή Λοίμωξη

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη χλαμυδιακή λοίμωξη στην Ελλάδα, δεδομένα 2013