Philos

Σχετικά με το PHILOS

Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση υγείας για τους πρόσφυγες

Το πρόγραμμα “PHILOS – Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση” είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας που υλοποιείται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). Πρόκειται για μια νέα μορφή ανταπόκρισης της ελληνικής πολιτείας στην προσφυγική κρίση και βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο τρόπο προσέγγισης των υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός φτάνει τα 24.180.928 ευρώ και η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% του προγράμματος, καθώς οι ελληνικές αρχές έκαναν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για δράσεις εξαιρετικής χρησιμότητας. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2018.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν προσληφθεί επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων όπως ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, τεχνολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διασώστες/οδηγοί του ΕΚΑΒ, επιστημονικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό.

Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και αφορούν τοποθετήσεις στα δημόσια νοσοκομεία, στις δομές του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, στις Υγειονομικές και Διοικητικές περιφέρειες, στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., καθώς και στο ΕΚΑΒ για την ενίσχυση του στόλου του.  Επιπρόσθετα, σημαντικό ποσό της χρηματοδότησης αφορά στην κάλυψη της διακριτής δαπάνης που προκύπτει από την χρήση των υπηρεσιών υγείας των ευάλωτων αυτών ομάδων στα νοσοκομεία και στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας.

Το πρόγραμμα PHILOS δίνει την δυνατότητα όχι μόνο της συντονισμένης και ολοκληρωμένης παροχής υγειονομικής περίθαλψης στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό, αλλά ενισχύει και τη δυναμική του Δημοσίου Συστήματος Υγείας -σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο- για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών παροχής υγειονομικής φροντίδας.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα PHILOS φιλοδοξεί να δώσει λύσεις στην επείγουσα κατάσταση που δημιουργήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αττική, Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα), ύστερα από το κλείσιμο των συνόρων με την ΠΓΔΜ και τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών να παραμείνει στη χώρα, διαβιώνοντας πλέον στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας που δημιούργησε η ελληνική κυβέρνηση γι’ αυτό το σκοπό.

Η φιλοσοφία του προγράμματος προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει η Ε.Ε σχετικά με την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών και με σεβασμό στο ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία. Βασίζεται:

 1. στις ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών που έχουν ήδη καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές.
 2. στα στοιχεία που παρέχουν τα Υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας, ως υπεύθυνα για τη λειτουργία των χώρων φιλοξενίας προσφύγων που έχουν δημιουργηθεί στην επικράτεια.
 3. στους επιπλέον πόρους που χρειάζονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), καθώς και στις αυξημένες ανάγκες που καταγράφονται στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικότητας του δημόσιου συστήματος υγείας και των δομών επιδημιολογικής επιτήρησης.
 • Η διασφάλιση αποδεκτών συνθηκών υγιεινής για τα άτομα που διαβιούν εντός των ανοιχτών δομών φιλοξενίας.
 • Η ισότιμη πρόσβαση του προσφυγικού πληθυσμού στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και η διασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών
 • Η υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης μη μεταδοτικών νοσημάτων και υπηρεσιών ψυχικής υγείας συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης της χρήσης ουσιών και της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας
 • Η δημιουργία ενός ισχυρού Κέντρου Επιχειρήσεων, άμεσης απόκρισης σε κάθε πιθανό συμβάν δημόσιας υγείας, μέσω της ενδυνάμωσης του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
 • Η περαιτέρω ενδυνάμωση των μηχανισμών επιδημιολογικής επιτήρησης στον τομέα της δημόσιας υγείας, μέσω της στελέχωσης κινητών ιατρικών μονάδων που προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέμεναν μέχρι πρότινος αναξιοποίητες εξαιτίας της έλλειψης σε ανθρώπινο δυναμικό.
 • Η άμεση ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό των δομών του εθνικού συστήματος υγείας (πρωτοβάθμιες υγειονομικές μονάδες, νοσοκομεία και κέντρα άμεσης βοήθειας) στις περιοχές όπου υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας, καθώς και της κάλυψης του επιπλέον κόστους που θα προκύψει από την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από τις υπάρχουσες δομές υγείας προς τους πρόσφυγες και μετανάστες.

 


Διοικητική και διαχειριστική εποπτεία του προγράμματος

Για την επιτυχή υλοποίηση μιας τόσο μεγάλης έκτασης πρωτοβουλίας όπως είναι το πρόγραμμα PHILOS, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προχώρησε στην πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν προσληφθεί επαγγελματίες δημόσιας υγείας, οικονομολόγοι, στατιστικολόγος, στελέχη διοικητικής υποστήριξης και δύο στελέχη τεχνικής και επικοινωνιακής υποστήριξης, αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση του προγράμματος με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαικής Ένωσης, ενώ επιτυγχάνεται και η άμεση ανταπόκριση του υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού του προγράμματος στις ανάγκες των πληθυσμιακών ομάδων που απευθύνεται.

Ενίσχυση της επιτήρησης στον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών του συστήματος επιτήρησης στα κέντρα φιλοξενίας (χρόνος δήλωσης, εγκυρότητα, πληρότητα πληροφορίας, αποδοχή) και η διάχυση της πληροφορίας που προκύπτει από το σύστημα στους κατάλληλους φορείς για την άμεση λήψη μέτρων.

Παράλληλα, θα ενισχυθεί το επίπεδο απόκρισης σε συμβάντα με ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία καθώς προβλέπεται η δημιουργία:

 • Πρωτοκόλλων απόκρισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας.
 • Διαδικασιών διαχείρισης για τη σύσταση ομάδας απόκρισης και για την οργάνωση της διερεύνησης σε περίπτωση επιδημιών εντός των κέντρων φιλοξενίας (διαφορετικά πιθανά σενάρια).

Ενίσχυση της εργαστηριακής διαγνωστικής δυνατότητας των νοσοκομείων της χώρας και των κέντρων αναφοράς

Η ακριβής διάγνωση είναι απαραίτητη τόσο για κλινικούς όσο και για λόγους δημόσιας υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη το αριθμό των κέντρων φιλοξενίας για πρόσφυγες και μετανάστες που υπάρχουν σε όλη την χώρα, στόχος είναι η αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών να γίνεται καταρχήν τοπικά (μέσα στα κέντρα φιλοξενίας) και όπου απαιτείται να γίνεται η ανάλογη παραπομπή στο πλησιέστερο κέντρο τριτοβάθμιας περίθαλψης ή στο αντίστοιχο κέντρο αναφοράς.

Οι μετανάστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην επικράτεια ανέρχονται σε 57.000 και είναι κατανεμημένοι στα 48 κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν αυτή τη χρονική περίοδο.Σύμφωνα με τα έως τώρα πρωτογενή στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προκύπτει ότι οι πιο διαδεδομένες ασθένειες είναι τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και οι γαστρεντερίτιδες, ακολουθούμενα από την ψώρα.

Για τον Οργανισμό είναι πoλύ σημαντικό να είναι σε θέση να ανιχνεύσει και να διαγνώσει εγκαίρως κρούσματα τέτοιων ασθενειών προκειμένου να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης τους.

Ενίσχυση της ικανότητας διάγνωσης των κέντρων αναφοράς

Το πλαίσιο για τα κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Παρόλα αυτά τα εξειδικευμένα εργαστήρια που ήδη λειτουργούν χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης. Παραδείγματα ελέγχων που μπορούν να διενεργήσουν τα υπάρχοντα κέντρα αναφοράς περιλαμβάνουν: Τυποποίηση του μηνιγγιτιδόκοκκου, PCR και γονοτύπηση της ελονοσίας, γονοτύπηση σαλμονέλας και σιγκέλας, καλλιέργειες ιών, κ.α.

Επιπρόσθετα, η ικανότητα διάγνωσης και διενέργειας ελέγχων για σπάνια παθογόνα και τοξίνες είναι περιορισμένη στην Ελλάδα όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παραδείγματα ελέγχων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την ανίχνευση για την diphtheria toxin και την botulism toxin στον άνθρωπο και σε δείγματα από το περιβάλλον, την καλλιέργεια αριθμού ιών του αιμορραγικού πυρετού και του ιού της λύσσας σε ανθρώπινα δείγματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Philos το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. θα αναλάβει:

 • Να προμηθεύσει με αντιδραστήρια τα υπάρχοντα κέντρα αναφοράς.
 • Το συνολικό κόστος της συνεργασίας (μεταφορά βιολογικού υλικού, κόστος εργαστηριακών ελέγχων, κ.α.) με κέντρα αναφοράς άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την ανίχνευση σπάνιων παθογόνων.

Καθώς ο πληθυσμός των μεταναστών και προσφύγων αναμένεται να παραμείνει στην Ελλάδα για σημαντικό χρονικό διάστημα, αναμένεται να ανακύψουν ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τις παραπάνω ασθένειες, τα οποία θα απαιτούν επιπλέον διαγνωστικούς ελέγχους και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Για αυτό τον λόγο αναμένεται η ενίσχυση με αντιδραστήρια:

 • του κέντρου αναφοράς του Τμήματος Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για την ανίχνευση τροπικών ασθενειών (ελονοσία, ταινία, σχιστόσωμα, κλπ).
 • του εθνικού κέντρου αναφοράς για τα μυκοβακτήρια.
 • για την ανίχνευση ιών του αναπνευστικού συστήματος και της γρίπης.
 • για την ανίχνευση αρμποϊών.
 • των εργαστηρίων δημόσιας υγείας της Κεντρικής Θεσσαλίας για τον έλεγχο δειγμάτων που συνδέονται με επιδημίες.

Ενίσχυση της δυνατότητας οργάνωσης και διεξαγωγής δράσεων μαζικού εμβολιασμού

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού – στόχου να φτάσει στο επίπεδο εκείνο που θα αποτρέψει την εμφάνιση στη χώρα νοσημάτων που έχουν εκριζωθεί και επιδημικών νοσημάτων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. Ο απώτερος στόχος μας είναι τα παιδιά και οι έφηβοι να εμβολιαστούν πλήρως και να ακολουθούν από εδώ και πέρα το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού όπως και όλα τα άλλα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το 38% του συνολικού προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση κινδύνου, τις συστάσεις της εθνικής επιτροπής εμβολιασμού (National Immunization Advisory Committee) και το διαθέσιμο αριθμό εμβολίων στην Ευρωπαϊκή αγορά, ο αριθμός των εμβολίων που χρειάζονται ανά πληθυσμιακή ομάδα, περιλαμβάνει τα:

 • Hexavalent εξαδύναμο DTaP-IPV-Hib-HepB για παιδιά κάτω των οκτώ ετών (εκτιμώμενη ποσότητα: 47.000 δόσεις).
 • Τετραδύναμο Tetravalent adult type Tdap-IPV για παιδιά οκτώ έως 15 ετών (εκτιμώμενη ποσότητα: 34.000 δόσεις).

Επιπρόσθετα από τα παραπάνω εμβόλια που προορίζονται για άμεση εφαρμογή προκειμένου να αποτραπούν εξάρσεις νοσημάτων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό (VPD’s) μεταξύ του προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού, απαιτούνται μικρότερες ποσότητες άλλων εμβολίων για την προστασία από άλλα νοσήματα VPD όπως του Tetanus adult type (Td) που θα καλύψει περιπτώσεις τραυματισμών (εκτιμώμενη ποσότητα: 2.000 δόσεις).

Τέλος ένα αριθμός δόσεων για άλλες ασθένειες εγγυάται ότι θα καλύψει το σύνολο των προσφυγικού πληθυσμού, που αντιμετωπίζει υψηλότερο κίνδυνο λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης του στην ύπαιθρο.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται:

 • Η δημιουργία αρχείου καταγραφής των πραγματοποιούμενων εμβολιασμών – καταγραφή πιθανών αρνήσεων εμβολιασμού (και λόγων).
 • Ο υπολογισμός δεικτών για τη δράση του εμβολιασμού (αριθμός εμβολιασμός ανά κέντρο, γεωγραφική περιφέρεια, στο σύνολο της χώρας).
 • Ο υπολογισμός δεικτών εμβολιαστικής κάλυψης ανά εμβόλιο, ανά ηλικιακή ομάδα, ανά φύλο, εθνικότητα.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα Κέντρα Φιλοξενίας

Η συγκεκριμένη δράση προβλέπει την οριζόντια υγειονομική κάλυψη και ψυχοκοινωνική στήριξη του συνόλου των προσφύγων / μεταναστών που βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής Ελλάδας μέσω της δημιουργίας ομάδων υγείας αποτελούμενη κάθε μια από Ιατρό, Νοσηλευτή, Μαία, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή.

Το  Γενικό Συντονισμό έχει αναλάβει το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. το οποίο βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τους συντονιστές πεδίων, το σύνολο των δομών παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας (Μονάδες υγείας, Νοσοκομεία κλπ.) και είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση προβλημάτων τα οποία μπορεί να προκύψουν στη λειτουργία των ιατρείων καθώς και στη διαχείριση συμβαμμάτων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνο όσον αφορά:

 • τις προδιαγραφές και την προμήθεια του απαραίτητου φαρμακευτικού εξοπλισμού καθώς και του λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού που θα πρέπει να διαθέτουν τα ιατρεία των Κ.Α.Μ.
 • την καθημερινή παραλαβή της ημερήσιας φόρμας χορηγούμενων  φαρμάκων καθώς και διαθεσιμότητας σκευασμάτων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των Κ.Α.Μ.
 • την καθημερινή επικοινωνία με τους συντονιστές πεδίων σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των ιατρείων και το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και αφορά σε ζητήματα των αρμοδιοτήτων του.

Πρόταση του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ) του ΚΕΕΛΠΝΟ. επίσης για την καλύτερη λειτουργία αποτελεί η ανάπτυξη συστημάτων χαρτογράφησης στο Κέντρο (GIS) που θα ενημερώνονται συνεχώς, παρέχοντας ξεκάθαρη πληροφόρηση.

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

 Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης,  η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας διεξήχθη από την ΕΣΔΥ σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς σε ζητήματα μεταδιδόμενων νοσημάτων, διαπολιτισμικής φροντίδας υγείας, διαπίστωσης ανηλικότητας (ΚΥΑ), ασυνόδευτων ανηλίκων, θύματα βίας κ.α.

Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση επιχειρείται η αποφόρτιση τόσο των Υγειονομικών Περιφερειών όσο και του ΕΚΑΒ, προκειμένου αυτά να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον καίριο και ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο τους.

Οι πρόσφυγες / μετανάστες που παραμένουν στη χώρα και φιλοξενούνται στις δομές που έχουν οργανωθεί σε διάφορα σημεία ανά την επικράτεια, δημιουργεί σαφέστατα ένα επιπρόσθετο φορτίο στην καθημερινή λειτουργία των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (νοσοκομεία ΕΣΥ και δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ), καθώς  και στη λειτουργία του ΕΚΑΒ.

Όπως έχει παρατηρηθεί, με βάση την εμπειρία των τελευταίων μηνών, ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των προσφύγων / μεταναστών από τις δομές φιλοξενίας  καθημερινά διακομίζεται σε δευτεροβάθμια ή/και τριτοβάθμια νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπίζονται τόσο τα οξέα (επείγοντα) όσο και τα χρόνια προβλήματα υγείας.

Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που φιλοξενείται στις δομές είναι παιδιά, τα οποία εκτός των άλλων επιβάλλεται να  τυγχάνουν ειδικής και επιστημονικά άρτιας μεταχείρισης σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη  επιβεβαίωσης της ανηλικότητας.

Ο προσδιορισμός της ηλικίας συνδέεται στενά με τον τρόπο αντιμετώπισης αίτησης ασύλου καθώς και τον τύπο υποστήριξης που θα λάβει το άτομο από τη χώρα υποδοχής. Επίσης, οι ιατροί θα πρέπει να ξέρουν την ηλικία του πρόσφυγα ώστε να αποφασίσουν το είδος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που θα του παράσχουν, καθώς και το εάν θα αναφερθούν στις Ιατρικές Υπηρεσίες Ενηλίκων ή Παιδιών.

Παράλληλα, θα συλλέγει δεδομένα δημογραφικά ώστε να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές και οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ανηλίκων προσφύγων/μεταναστών, ενώ όταν διαπιστώνονται  παράπλευρες πληροφορίες, θα παραπέμπονται σε ψυχολόγους και κοινωνιολόγους της δομής όπου φιλοξενούνται.

Επιπρόσθετα, το ΕΚΑΒ θα ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις διακομιδές προσφύγων και μεταναστών από τις δομές φιλοξενίας προς τις δομές του συστήματος υγείας.

Επέκταση του PHILOS σε Αν. Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Από το καλοκαίρι του 2017, το PHILOS έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος) και των Δωδεκανήσων (Κως, Ρόδος, Λέρος, Κάλυμνος), ύστερα από την συμφωνία για την παράταση και επέκταση του. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2018.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δράση προβλέπεται η άμεση ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είτε των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) προσφύγων στις περιοχές όπου ήδη λειτουργούν είτε και των δομών του εθνικού συστήματος υγείας (πρωτοβάθμιες υγειονομικές μονάδες, νοσοκομεία και κέντρα άμεσης βοήθειας) των εν λόγω νησιών.

Λόγω της πολυπλοκότητας του συγκεκριμένου υποέργου, στα διακόσια και πλέον άτομα που έχουν προσληφθεί, περιλαμβάνεται πλήθος ειδικοτήτων όπως: ιατροί, μαίες, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, οδηγοί/διασώστες, κ.α.

Από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις περιοχές που δραστηριοποιείται το PHILOS προκύπτει ότι το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί, θα ωφελήσει τόσο τους δικαιούχους του προγράμματος όσο και το δημόσιο σύστημα υγείας και τις δομές επιδημιολογικής επιτήρησης των εν λόγω νησιών.

Καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν σημεία πρώτης υποδοχής προσφύγων, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα κέντρα πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων/μεταναστών το ιατρικό πρωτόκολλο για την ευαλωτότητα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS. Το πρωτόκολλο για την ευαλωτότητα εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (trafficking), την έμφυλη βία, καθώς και την αναγνώριση, κλινική διαχείριση και αντιμετώπιση θυμάτων βασανιστηρίων και μελών ευπαθών ομάδων.

Χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για το Ανατολικό Αιγαίο

Τα τελευταία δύο χρόνια,  το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έλαβε κοινοτική χρηματοδότηση συνολικού ποσού 27 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στην χώρα μας.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων και ειδικών αναγκών που δημιουργήθηκαν στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στην Γενική Διεύθυνση «Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμοδιότητας του Επιτρόπου κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Η έκτακτη αυτή συνδρομή καλύφθηκε από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund – ISF) εξολοκλήρου για την περίοδο 2015, χωρίς να απαιτείται εθνική συμμετοχή στον προϋπολογισμό του προγράμματος. Οι κύριες δράσεις του προγράμματος σχετίστηκαν με την άμεση ενίσχυση των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας τόσο σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όσο και στην ενίσχυση του στόλου του Εθνικού Κέντρου άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

Για το σκοπό αυτό προσλήφθηκαν συνολικά 139 επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και λοιπό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, όπως ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, διασώστες/οδηγοί  του ΕΚΑΒ, διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές και διοικητικό/βοηθητικό προσωπικό.

Η περίοδος απασχόλησης τους ήταν για εννέα μήνες, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος σημαντικό μέρος της δαπάνης που προκλήθηκε από την χρήση των υπηρεσιών υγείας των μεταναστών/προσφύγων στα νοσοκομεία, θεωρήθηκε επιλέξιμη από τον πρόγραμμα και ως εκ τούτου κάλυψε σημαντικό μέρος των προϋπολογισμών των νοσοκομείων στα νησιά  του Ανατολικού Αιγαίου. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε επιτυχώς αφού τα ποσοστά απορρόφησης ανήλθαν στο 98% επί της χρηματοδότησης.

Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συζητήσεις κυρίως με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση για την εν λόγω περιοχή.

Νέα

Ανακοινώσεις PHILOS

Ενημερωτικό Υλικό & Εργαλεία Προγράμματος

Ενημερωτικό Υλικό PHILOS