ΚΕΕΛΠΝΟ

PHILOS – Εκπαιδευτικό υλικό

Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού του ΕΟΔΥ σε ΚΦΠΜ και ΚΥΤ Εκπαίδευση προσωπικού του ΕΟΔΥ/PHILOS σε ΚΦΠΜ και ΚΥΤ – Έκθεση – Απολογισμός

Διαχείριση πανδημίας COVID-19 σε δομές φιλοξενίας Οδηγίες πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης COVID-19 σε δομές φιλοξενίας

Ραμαζάνι 2021: Επικαιροποιημένες οδηγίες για ασφαλείς πρακτικές στα πλαίσια της πανδημίας Covid-19 Βιβλιογραφία

COVID-19 και ψυχική ανθεκτικότητα

COVID-19 και ψυχική ανθεκτικότητα – Διαχείριση του άγχους και της ανησυχίας Βιβλιογραφία

Στοιχεία και οδηγίες διαχείρισης των συνηθέστερων λοιμωδών νοσημάτων στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Διαχείριση των συνηθέστερων λοιμωδών νοσημάτων σε ΚΦΠΜ και ΚΥΤ Βιβλιογραφία

Παροχή πρώτων βοηθειών

Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Προαγωγή και αγωγή υγείας Εφαρμογές και καλές πρακτικές

Προαγωγή και αγωγή υγείας: Εφαρμογές και καλές πρακτικές σεδομές φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων και μεταναστών Βιβλιογραφία

Πρώτες βοήθειες Ψυχικής Υγείας (MENTAL HEALTH AID) – και Covid

Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας (Mental Health Aid) Βιβλιογραφία

Διαπολιτισμική επάρκεια και επικοινωνία

Βιβλιογραφία

Defining Cultural Competence: A Practical Framework for Addressing Racial/Ethnic Disparities in Health and Health Care Recommendations on access to health services for migrants in irregular situations: an expert consensus The treatment of cultural diversity: Women and migration from non-European countries to Southern Europe Μουσουλμάνοι Πολιτισμικές και Θρησκευτικές διαφορές Οδηγός Επίγνωσης της Πολιτισμικής Ετερότητας

Ο ρόλος των μεσολαβητών και διερμηνέων

Βιβλιογραφία

Guide for intercultural mediation in healthcare Field guide to Humanitarian Interpreting & Cultural Mediation ΦΕΚ 3417 – 21 Δεκεμβρίου 2012 ΦΕΚ 2824 – 14 Δεκεμβρίου 2011 ΑΔΑ 45Ψ9Ω-3ΒΑ – Διαδικασία αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών – Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική συνεργασία με διερμηνείς στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Προσεγγίζοντας διαπολιτισμικά την ψυχική ασθένεια

Προσεγγίζοντας διαπολιτισμικά την ψυχική ασθένεια

Ψυχοκοινωνική διαχείριση έμφυλης βίας και καλές πρακτικές

Έμφυλη βία ψυχοκοινωνική διαχείριση και καλές πρακτικές Βιβλιογραφία

Ο ρόλος των μαιών και μαιευτών στον εντοπισμό και την διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας

Ο ρόλος των μαιών και μαιευτών στον εντοπισμό και την διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας Βιβλιογραφία

Θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού

Βιβλιογραφία

Ομοφοβική, τρανσφοβική βία και διακρίσεις στην Ελλάδα: Έκθεση αποτελεσμάτων Έργου «Πες το σ’ εμάς» Lesbian, gay, bisexual, transgender and migrant: a European story of discrimination and empowerment ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες στην Ελλάδα: ένας σύντομος οδηγός Hate crimes: The rise of ‘corrective’ rape in South Africa PARADISO: Participatory Approach for Raise Awareness and fighting Discrimination concerning Sexual and gender Orientation in the healthcare sector PARADISO: Συμμετοχική Προσέγγιση για την Ευαισθητοποίηση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου στον τομέα της υγείας Δραπετεύοντας από την ομοφοβία Διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού: δεδομένα, θεσμικό πλαίσιο και ποιοτική διερεύνηση ΦΕΚ 169 – 1 Νοεμβρίου 2019 Ταυτότητα και έκφραση φύλου, ορολογία, διακρίσεις, στερεότυπα και μύθοι

Οικογενειακός προγραμματισμός και αντισύλληψη

Οικογενειακός προγραμματισμός και αντισύλληψη – Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Βασικές δεξιότητες Η/Υ για εργασία και δια βίου μάθηση

Σεξουαλική υγεία και προφύλαξη στον καιρό του COVID-19

Α.Σεξουαλική υγεία και προφύλαξη στον καιρό του COVID-19 Β.Σεξουαλική υγεία και προφύλαξη στον καιρό του COVID-19 – Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα