ΚΕΕΛΠΝΟ

Ολοκληρωμένη Επείγουσα παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική Κρίση – Πρόγραμμα Philos

Το πρόγραμμα  «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση-Philos» υλοποιείται από τον ΕΟΔΥ και αποτελεί πράξη που συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (ΤΑΜΕΥ 2021-2027) και εθνικούς πόρους.

Έχει ως αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται σε Δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

Περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις, όπως εξειδικεύονται στα εξής:

α) Παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, λειτουργία συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης, συντονισμός εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και εκτίμηση των συνθηκών υγιεινής των χώρων διαμονής των προσφύγων. Ως παρεμβάσεις δημόσιας υγείας νοούνται οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.

β) Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού δομών που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την ενίσχυση  των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης.

γ) Επιστημονική επίβλεψη και συντονισμό των προγραμμάτων, την επιστημονική εποπτεία του, τον έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον συντονισμό και την αντιμετώπιση επειγόντων συμβάντων, την παρακολούθηση κάθε φάσης υλοποίησης, την επίβλεψη συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου, την επικοινωνία με φορείς υγείας και την υλοποίηση ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

δ) Εκπαίδευση του προσωπικού, αξιολόγηση συνολικά της υλοποίησης του προγράμματος και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και των επιστημονικών ευρημάτων.

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου έχει παραταθεί έως 15/2/2024.

Η συνολική εποπτεία της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

Νέα

Ανακοινώσεις PHILOS

Ενημερωτικό Υλικό & Εργαλεία Προγράμματος

Ενημερωτικό Υλικό PHILOS

 

Εκπαίδευση του προσωπικού ΕΟΔΥ/PHILOS σε ΚΠΦΜ και ΚΥΤ