ΚΕΕΛΠΝΟ

PHILOS – Ενημερωτικό υλικό

Απεργία πείνας

Αντιμετώπιση-Παρακολούθηση Απεργία Πείνας Hunger strikes Ιατρική διαχείριση προσφύγων/μεταναστών σε απεργία πείνας

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Δείκτες περιβαλλοντικών συνθηκών

Οδηγίες για τους δείκτες αξιολόγησης λειτουργίας ιατρείων στα κέντρα – ελληνικά και αγγλικά Φόρμα καταγραφής – Αξιολόγηση κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Διαδικασία εκτίμησης ηλικίας

Αξιολόγηση ηλικίας/Age Assessment

Διερεύνηση συγγενικού δεσμού

Διερεύνηση συγγενικού δεσμού

Διερμηνείς

Πρωτόκολλο συνεργασίας επαγγελματιών υγείας και διερμηνέων ανδρών και γυναικών

Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας – Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για πρόσθετα μέτρα πρόληψης μετάδοσης ασθενειών απο τους διαβιβαστές Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για χώρους προσωρινής εγκατάστασης ΝΟΜΟΣ 3386 – Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

Εκπαίδευση

ECDC Συγγενείς μολυσματικές ασθένειες σε νεοαφιχθέντες πρόσφυγες στην ΕΕ PHILOS Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας Αντιμετώπιση επαγγελματικής έκθεσης σε HBV-HCV-HIV Απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις εμβολιασμού Αποτίμηση κινδύνου Η υγεία των προσφύγων-μεταναστών κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού χειμώνα Επιχειρησιακός σχεδιασμός Philos (Βιβλιογραφία) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Η μετανάστευση στην Ελλάδα Η αντιμετώπιση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Μητρικός θηλασμός – Οδηγός για επαγγελματίες υγείας Μέτρα πρόληψης και ελέγχου της ηπατίτιδας Α για επαγγελματίες υγείας Μέτρα προφύλαξης υγειονομικού προσωπικού Σύστημα συνδρομικής επιτήρησης Μουσουλμάνοι πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές Ο τομέας υγείας και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών (Βιβλιογραφία) ΟΚΑΝΑ Xρήση ουσιών στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την μετανάστευση και την υγεία Προσδιορίζοντας την πολιτισμική ικανότητα Συστάσεις Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Φροντίδα Σύριων προσφύγων με χρόνιες ασθένεις στην Ιορδανία Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική στήριξη για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες εν κινήσει στην Ευρώπη

Εμβόλια και Φάρμακα

Έντυπο Συναίνεσης Εμβολιασμού ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΦΡΑΦΗΣ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Φόρμα Παραλαβής – Παράδοσης εμβολίων MMR Φόρμα Παραλαβής – Παράδοσης εμβολίων PCV Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων μετά τον εμβολιασμό

Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων – Trafficking

N. 4216 2013 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων Trafficking and smuggling-Από τον ορισμό στην πράξη Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων – Πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις Οδηγός για την ανίχνευση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων SESN Δείκτες για την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων (ενηλίκων) Δείκτες για την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων (ανηλίκων) Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων Κατάλογος διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου

Έμφυλη και Σεξουαλική Βία

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατα των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης έμφυλης βίας Gender based violence screening questionnaire Συναίνεση για ιατροδικαστική εξέταση Συναίνεση για παροχή στοιχείων στην αστυνομία Φόρμα ιστορικού και κλινικής εξέτασης

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων -Έντυπο Συγκατάθεσης

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 

Information personal data processing concent form – Arabic Information personal data processing concent form – Farsi Information personal data processing concent form – Sorani Information personal data processing concent form – French Information personal data processing concent form – Somali

Έντυπο συγκατάθεσης γονέα

Έντυπο Συγκατάθεσης γονέα Έντυπο Συγκατάθεσης γονέα Αραβικά

Επιδημιολογική επιτήρηση

Εκθέσεις Επιδημιολογικής Επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Ευαλωτότητα

Αξιολόγηση της ευαλώτητας στα κέντρα αναφοράς υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στην Ελλάδα

Θύματα Βασανιστηρίων

N. 4216 2013 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων Έκθεση αξιολόγησης βασανιστηρίου Κατευθυντήριες οδηγίες για την κλινική αξιολόγηση θυμάτων βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης (GR/EN) Φόρμα καταγραφής για θύματα βασανιστηριων (Ιατρική & Ψυχοκοινωνική)

Καταγραφή Ιατρικών Ιστορικών

Έκθεση ψυχοκοινωνικού-ιατρικού ιστορικού για αίτημα ωφελούμενων (GR/EN) Ιατρική εβδομαδιαία αναφορά Ιατρικό Ιστορικό Οδοντιατρικό Ιστορικό

Καταγραφή Ψυχοκοινωνικών Ιστορικών

Έκθεση ψυχοκοινωνικού-ιατρικού ιστορικού για αίτημα ωφελούμενων (GR/EN) Κοινωνικό Ιστορικό Ψυχοκοινωνική εβδομαδιαία αναφορά Ψυχοκοινωνικό Δελτίο (GR/EN) Ψυχοκοινωνικό Δελτίο Αναφοράς

Κοινωνική Φόρμα Παραπομπής

Κοινωνική Φόρμα Παραπομπής

Λοιμώδη νοσήματα

Πρωτόκολλο Ηπατίτιδας Α – απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος/επιδημίας σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Κρουσμάτων Ανεμευλογιάς στα ΚΦΠΜ

Μαιευτικά

Γυναικολογική-Μαιευτική Φόρμα (GR/EN) Φόρμα σίτησης βρεφών

Οδηγίες

Oδηγίες χρήσης benzyl benzoate Ενημερωτικό για την περιτομή

Παιδική Προστασία

Παιδική προστασία – Φόρμα αναφοράς Child protection – Referral form

Ραμαζάνι

Ραμαζάνι 2019

Φόρμα Παραπομπής – Διακομιδής

Φόρμα Παραπομπής – Διακομιδής / Referral Transfer Form