ΚΕΕΛΠΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με αντικείμενο την υποστήριξη της στελέχωσης 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και υπηρεσιών ΕΟΔΥ

|
04.09.2020