ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων για το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ

|
13.09.2019

ΕΞΕ – ΚΠ – 7155 – 2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ.

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και έως ώρα 15:00.

image_print