ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση διευκρίνισης για την κάτωθι 5523_29-05-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

|
05.06.2018

Μαρούσι 05-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 5949

Θέμα: Ανακοίνωση διευκρίνισης για την κάτωθι 5523_29-05-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, ώρα 11:00)

image_print