ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση Διευκρίνισης στην κάτωθι αριθμ. πρωτ. 3044_ Προκήρυξη Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

|
03.09.2018

Μαρούσι 3-9-2018

Αρ. Πρωτ.: 3362

Θέμα: Ανακοίνωση Διευκρίνισης στην κάτωθι αριθμ. πρωτ. 3044_ Προκήρυξη Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 11:00)

image_print