ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ-ΚΠ-24830-2020-23-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

|
02.12.2020