ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ: ΕΞΕ-ΚΠ-3817/2024- 20/02/2024 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 3/2024 για την προμήθεια εμβολίων MMR

|
08.03.2024