ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-13148/2023-30/6/2023 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς

|
04.07.2023