ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΕΞΕ-ΚΠ-15405/2020-15/7/2020 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση

, ,
|
16.07.2020

Στα Σχετικά Έγγραφα θα βρείτε την  υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-15516/16-07-2020 Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ-ΚΠ-15405/2020-15/7/2020 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση – Έκδοση 1.

image_print