ΚΕΕΛΠΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ..: ΕΞΕ-ΚΠ-2498/2023-30/01/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

|
03.02.2023