ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-3994/2022-16/02/2022 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών ταξιδίων για τις ανάγκες το ΕΟΔΥ

|
01.03.2022