ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-ΕΞΕ-ΚΠ-14796/2022-28/07/2022 Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

|
05.08.2022