ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων και μετάθεση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών επί της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-6582/2021-12/03/2021 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

|
23.03.2021
image_print