ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση-παροχή διευκρίνισης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-3817/2024-20/02/2024 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εμβολίων MMR για τις ανάγκες του ΕΟΔΥ

|
22.03.2024