ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΡΚ46ΜΗΨ5-3ΣΒ 15.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10266/15-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 62Β346ΜΗΨ5-8Θ6 15.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10271/15-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΟΛ46ΜΗΨ5-ΣΣΞ 14.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10188/14-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΔΠΔ46ΜΗΨ5-1ΡΖ 14.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10187/14-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΕ0Φ46ΜΗΨ5-7Δ6 13.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10116/13-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΡΘΔΩ46ΜΗΨ5-ΕΟΦ 13.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10114/13-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 99ΝΑ46ΜΗΨ5-Ε3Ξ 13.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 355/13-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9Ι2Θ46ΜΗΨ5-ΓΟΗ 12.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10020/12-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9Γ1Ε46ΜΗΨ5-Χ74 12.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 9984/12-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - MERCK ΑΕ
ΑΔΑ: ΩΚΚΝ46ΜΗΨ5-4ΓΨ 12.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 353/11-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SARSTEDT
ΑΔΑ: 63Χ446ΜΗΨ5-ΛΨΡ 12.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 352/10-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΠΑΝ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΨΛ46ΜΗΨ5-83Ξ 12.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 354/11-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω7ΟΟ46ΜΗΨ5-Μ70 08.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 9774/08-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ
ΑΔΑ: 9Ψ4Π46ΜΗΨ5-Σ1Λ 08.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 350/08-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - COSRPICON ΑΕ
ΑΔΑ: ΩΣΒΩ46ΜΗΨ5-941 08.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 351/08-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 614 615 616 617 618 902