ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΟΤΕ
ΑΔΑ: Ω33746ΜΗΨ5-ΞΦ6 17.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 360/14-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΕΗ
ΑΔΑ: ΩΑΝ946ΜΗΨ5-ΖΣΚ 17.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 361/14-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΘΕΩ46ΜΗΨ5-ΝΜΤ 17.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 362/14-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΗΜ.ΑΠΟΖ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
ΑΔΑ: ΨΕ2Α46ΜΗΨ5-ΣΔΞ 17.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 364/15-05-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΑΠΡ'2020
ΑΔΑ: 65ΤΧ46ΜΗΨ5-27Π 17.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 356/14-05-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΡ'2020
ΑΔΑ: 6ΤΥ346ΜΗΨ5-63Κ 17.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α41/13-05-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΛΟ46ΜΗΨ5-ΦΥΚ 17.05.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 355/13-05-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Υ3246ΜΗΨ5-ΙΕΨ 15.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10270/15-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΡΩΛΛ46ΜΗΨ5-Ε7Ρ 15.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10269/15-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΛΘ46ΜΗΨ5-ΛΜ5 15.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10268/15-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΘΦ46ΜΗΨ5-ΞΚΨ 15.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10267/15-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΡΚ46ΜΗΨ5-3ΣΒ 15.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10266/15-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 62Β346ΜΗΨ5-8Θ6 15.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10271/15-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΟΛ46ΜΗΨ5-ΣΣΞ 14.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10188/14-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΔΠΔ46ΜΗΨ5-1ΡΖ 14.05.2020 Αρ. Πρωτ.: 10187/14-05-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 755 756 757 758 759 1,044