ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΧΕΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ
ΑΔΑ: 6ΚΔ1469ΗΜΛ-0ΥΒ 08.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 23284ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤ6Ν469ΗΜΛ-ΛΑ5 02.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 2677ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙ0Ζ469ΗΜΛ-6ΒΛ 02.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 2676ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΣΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ
ΑΔΑ: 78ΞΑ469ΗΜΛ-Ρ4Γ 01.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 2648ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΟΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΥ /ΠΕΔΥ
ΑΔΑ: 9ΞΥΕ469ΗΜΛ-7ΗΟ 01.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 2647ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης για τη διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας του πληθυσμού για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης
ΑΔΑ: 6ΜΕ9469ΗΜΛ-1ΨΙ 28.09.2016 Αρ. Πρωτ.: 2390ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΦΤ469ΗΜΛ-4Ψ1 28.09.2016 Αρ. Πρωτ.: 2392ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.1877 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ03469ΗΜΛ-444 06.09.2016 Αρ. Πρωτ.: 2136ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΔΑ: 6ΞΒΔ469ΗΜΛ-0ΙΨ 31.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 2092ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧ45469ΗΜΛ-ΗΗΧ 31.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 2091ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1877 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ"
ΑΔΑ: 6ΥΝ0469ΗΜΛ-6Φ5 30.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 2086ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΓ9469ΗΜΛ-Τ1Ε 11.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1870ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΟΥ ΝΕΡΟΎ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΦΤ469ΗΜΛ-ΗΩΤ 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1838/ΔΙΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΙ9469ΗΜΛ-ΣΝΟ 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1882ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΊΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ "ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΑΞΙΔΊΩΝ¨"
ΑΔΑ: Ψ44Ψ469ΗΜΛ-Η2Ν 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1877ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 756 757 758 759 760