ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ PHILOS ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: ΨΙΗΡ46ΜΗΨ5-ΜΟΨ 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 123/20-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ PHILOS ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: 6Α9146ΜΗΨ5-606 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 122/20-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αρ. 553/2019 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΞΖ46ΜΗΨ5-ΙΞ2 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 118/20-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΟΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αρ. 554/2019 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥ1146ΜΗΨ5-ΘΔΘ 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 117/20-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αρ. 554/2019 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΔΑ: 9Β7Ο46ΜΗΨ5-5ΚΔ 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 115/20-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αρ. 554/2019 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7Ξ946ΜΗΨ5-9Ω6 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 114/20-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΟΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αρ. 138/2019 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΑΠ46ΜΗΨ5-2ΓΝ 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 113/20-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αρ. 138/2019 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΥΑ46ΜΗΨ5-Ξ76 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 112/20-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΔΥ46ΜΗΨ5-0ΗΘ 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 3352/20-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Μ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: Ψ71Φ46ΜΗΨ5-Δ2Α 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 111/19-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΙΦΕΤ ΑΕ
ΑΔΑ: ΩΦ4946ΜΗΨ5-ΜΝΙ 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 110/19-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: 67Φ946ΜΗΨ5-32Ε 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 109/19-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΖΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ
ΑΔΑ: Ω23Μ46ΜΗΨ5-ΞΝΙ 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 108/19-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αρ. 2452/2019 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΠΞ46ΜΗΨ5-Ψ0Υ 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 107/19-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΑΔΑ: 6ΟΔΛ46ΜΗΨ5-6Μ5 20.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 106/19-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 756 757 758 759 760 1,011