ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (6/2024), για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων προς κάλυψη των αναγκών του δικτύου εργαστηρίων δημόσιας υγείας

|
12.04.2024