ΚΕΕΛΠΝΟ

Διεθνής Άσκηση επί χάρτου: «Πύλες εισόδου – μέτρα ελέγχου, ιχνηλάτηση επαφών»

|
09.12.2022

Αθήνα 8-9 Δεκεμβρίου 2022

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε συνεργασία με το  Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργάνωσε και υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία τη  Διεθνή Άσκηση επί χάρτου με θέμα: Πύλες εισόδου – μέτρα ελέγχου, ιχνηλάτηση επαφών.

H Διεθνής άσκηση έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής κοινής δράσης «SHARP» (Strengthened International Health Regulations & Preparedness in the EU) στην οποία συμμετέχει ο ΕΟΔΥ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Πέμπτη, 8 και Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Η κοινή δράση SHARP στοχεύει στην ενίσχυση της ετοιμότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία και στην υποστήριξη της εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού ΔΥΚ (2005). Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΔΥ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) για τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του στο Πακέτο Εργασίας 8 της Ευρωπαϊκής δράσης, πραγματοποίησε την Διεθνή άσκηση με στόχο την καταγραφή της ετοιμότητας των εμπλεκομένων φορέων, τον εντοπισμό αδυναμιών και την βελτίωση εν γένει της επιχειρησιακής απόκρισης σε πιθανές υγειονομικές κρίσεις. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο για τον έλεγχο της εξάπλωσης διασυνοριακών και μη απειλών, καθώς και η αποτύπωση της γενικής κατάστασης ετοιμότητας των χωρών χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, αποτέλεσε βασικό στόχο της άσκησης προκειμένου να βοηθήσει στη βελτίωση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε υβριδικά και συμμετείχαν δεκαεννέα χώρες (19) και 134 άτομα από σχετικούς με το θέμα φορείς, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ECDC, WHO κα. Τον συντονισμό της άσκησης είχε ο κ. Ι. Μικρόπουλος από το Ευρωπαϊκό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Στόχος της Διεθνούς άσκησης ήταν να ενισχύσει και να καθοδηγήσει τη διαχείριση των περιστατικών στις Πύλες εισόδου, εφαρμόζοντας και ασκώντας βέλτιστες πρακτικές και συζητώντας τον κατάλληλο τρόπο και τις διαδικασίες. Επίσης έγινε αναφορά και στην επικοινωνία κινδύνου, η οποία αποτελεί κρίσιμη και μείζονα πτυχή στη διαχείριση κρίσεων δημόσιας υγείας, ειδικά σε διασυνοριακά συμβάντα.

Η Ευρωπαϊκή κοινή δράση SHARP στοχεύει στην ενίσχυση της ετοιμότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία και στην υποστήριξη της εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού ΔΥΚ (2005).

Με την εδραίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων των Κρατών Μελών και την υποστήριξη της βελτίωσης τους, όπου διαπιστώνονται κενά στην εφαρμογή του ΔΥΚ, η κοινή Δράση SHARP θα συμβάλλει στη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες της Ε.Ε.

Πολυμέσα