ΚΕΕΛΠΝΟ

Διεθνής Άσκηση επι χάρτου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης SΗARP

|
17.11.2022

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας -ΕΟΔΥ, φιλοξενεί στην Αθήνα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης SΗARP ,στο Panorama Hall, του Royal Olympic Hotel, αλλά και διαδυκτιακά, στις 8 – 9 Δεκεμβρίου 2022, μια υβριδική άσκηση σε διεθνές επίπεδο, με θέμα Points of entry: contact tracing, control measures and cross-sectoral collaboration.

Η άσκηση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πρακτικών σε διασυνοριακά συμβάντα για τον έλεγχο και την εξάπλωσης των ασθενειών. Επίσης αποσκοπεί στην καταγραφή της συνολικής κατάστασης ετοιμότητας γύρω από τις πύλες εισόδου στις συμμετέχουσες χώρες , τον εντοπισμό των επαφών κρούσματος, τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται καθώς και τη διατομεακή συνεργασία. Με την ολοκλήρωση της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την ανταπόκριση τους στα εξής:

Η διεθνής άσκηση απευθύνεται σε επιδημιολόγους πεδίου από διάφορους τομείς, επαγγελματίες δημόσιας υγείας, εργαστηριακούς καθώς και εμπειρογνώμονες επικοινωνίας κινδύνου.

Στόχος της διεθνούς άσκησης είναι η ενίσχυση και καθοδήγηση της διαχείρισης περιστατικών στις Πύλες Εισόδου – αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα – με την εφαρμογή και την άσκηση βέλτιστων πρακτικών και την κατανόηση των συστημάτων και των ορθών διαδικασιών.

Πληροφορίες : a.liona@eody.gov.gr,   sharp.wp3ex@gmail.com, https://sharpja.eu/about-us/partners/