ΚΕΕΛΠΝΟ

Χλαμυδιακή Λοίμωξη

Γενικές Πληροφορίες

Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις είναι λοιμώξεις που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή, οι οποίες προκαλούνται από το βακτήριο Chlamydia trachomatis. Είναι λοιμώξεις οι οποίες επηρεάζουν αναλογικά περισσότερο τα νέα άτομα. Αν και οι λοιμώξεις από χλαμύδια μπορεί να αντιμετωπιστούν με αντιμικροβιακή αγωγή, πολλές από αυτές παραμένουν αδιάγνωστες λόγω του υψηλού ποσοστού ασυμπτωματικών ασθενών (70% των γυναικών και πάνω από 50% των ανδρών).

Συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις είναι στη γυναίκα η τραχηλίτιδα ενώ η λοίμωξη στους άνδρες μπορεί να εντοπιστεί στην ουρήθρα, το φάρυγγα ή τον πρωκτό, ανάλογα με το είδος της σεξουαλικής επαφής. Τόσο οι συμπτωματικές όσο και οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις από Chlamydia Trachomatis μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές με κυριότερες τη χρόνια φλεγμονώδη νόσο της πυέλου και την προσβολή των σαλπίγγων που μπορεί να οδηγήσουν σε υπογονιμότητα στις γυναίκες. Επιπλέον, η απόφραξη των σαλπίγγων ως αποτέλεσμα χλαμυδιακών λοιμώξεων είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για έκτοπη κύηση.

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Κλινικά κριτήρια

Κάθε άτομο με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες κλινικές μορφές: Χλαμυδιακή λοίμωξη, εκτός από το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (LGV)

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα έξι:

 • ουρηθρίτιδα,
 • επιδιδυμίτιδα,
 • οξεία σαλπιγγίτιδα,
 • οξεία ενδομητρίτιδα,
 • τραχηλίτιδα,
 • πρωκτίτιδα.

Σε νεογέννητα τουλάχιστον ένα από τα δύο:

 • επιπεφυκίτιδα,
 • πνευμονία.

Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα -LGV

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα πέντε:

 • ουρηθρίτιδα,
 • έλκος των γεννητικών οργάνων,
 • βουβωνική λεμφαδενοπάθεια,
 • τραχηλίτιδα,
 • πρωκτίτιδα.

Εργαστηριακά κριτήρια

Χλαμυδιακή λοίμωξη, εκτός από το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (LGV)

Τουλάχιστον ένα από ακόλουθα τρία:

 • απομόνωση του Chlamydia trachomatis από δείγμα της πρωκτογεννητικής οδού ή από τον επιπεφυκότα με κυτταροκαλλιέργεια,
 • ανίχνευση του Chlamydia trachomatis με δοκιμή DFA σε κλινικό δείγμα, -ανίχνευση του νουκλεϊνικού οξέος του Chlamydia trachomatis σε κλινικό δείγμα. LGV

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα δύο:

 • απομόνωση του Chlamydia trachomatis από δείγμα της πρωκτογεννητικής οδού ή από τον επιπεφυκότα με κυτταροκαλλιέργεια,
 • ανίχνευση του νουκλεϊνικού οξέος του Chlamydia trachomatis σε κλινικό δείγμα

και

 • Προσδιορισμός ορότυπου L1, L2, ή L

Επιδημιολονικά κριτήρια

Επιδημιολογική σύνδεση με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο (σεξουαλική επαφή ή κάθετη μετάδοση).

Κατάταξη κρούσματος

 • Δυνητικό κρούσμα

Άνευ αντικειμένου.

 • Πιθανό κρούσμα

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα κλινικά κριτήρια και με επιδημιολογική σύνδεση. Γ.

 • Επιβεβαιωμένο κρούσμα

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα εργαστηριακά κριτήρια.

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

Ενημερωτικά Φυλλάδια