ΚΕΕΛΠΝΟ

Δήγματα Ζώων: Επιτήρηση περιστατικών που προσέρχονται σε Μονάδες Υγείας λόγω δήγματος ζώου

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Το “Δελτίο Καταγραφής Περιστατικού Δήγματος (Δαγκώματος) Ζώου” αποστέλλεται στο zoonoses@eody.gov.gr σαν

α) ηλεκτρονικά συμπληρωμένο Microsoft Word ή

β) σαν PDF (συμπληρώνεται με την επιλογή “Tools” και μετά “Fill & Sign” – εκεί υπάρχει επιλογή κειμένου ή του συμβόλου “✔” ή

γ) σαν σαρωμένο φυσικό έγγραφο που συμπληρώθηκε χειρόγραφα.

Δεν χρειάζεται κάποια πρόσθετη διαδικασία καθώς το δελτίο δεν περιέχει προσωπικά/ευαίσθητα δεδομένα. Η αποστολή να γίνεται από email της Μονάδας Υγείας. Εδώ βρίσκετε τις πιο ενημερωμένες εκδόσεις των δελτίων (word, PDF). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Δελτίο καταγραφής περιστατικού δήγματος (δαγκώματος) ζώου [word]

Δελτίο καταγραφής περιστατικού δήγματος (δαγκώματος) ζώου [pdf]