ΚΕΕΛΠΝΟ

Γονόρροια

Γενικές Πληροφορίες

Η γονόρροια είναι μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη, η οποία προκαλείται από το βακτήριο Neisseria gonorrhoeae και αφορά όλα τα σεξουαλικά ενεργά άτομα.
Πολλά άτομα τα οποία έχουν γονόρροια δεν εμφανίζουν συμπτώματα.
Όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα αυτά εμφανίζονται συνήθως 2-7 ημέρες (1-14 ημέρες) μετά την ύποπτη επαφή.

Στον άνδρα εκδηλώνεται κυρίως ως ουρηθρίτιδα. Επίσης μπορεί να υπάρχει προσβολή του προστάτη, των όρχεων, του πρωκτού και του φάρυγγα.
Στη γυναίκα οι συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις είναι τραχηλίτιδα, ουρηθρίτιδα και σαλπιγγίτιδα. Σπάνια υπάρχουν σοβαρές εκδηλώσεις με πυρετό, προσβολή του δέρματος και των αρθρώσεων.
Η γονόρροια αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται με κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή. Αν δε θεραπευτεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

(Λοίμωξη από Neisseria gonorrhoeae)

Κλινικά κριτήρια

Κάθε άτομο με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα οκτώ:

 • ουρηθρίτιδα
 • οξεία σαλπιγγίτιδα
 • φλεγμονώδης νόσος της πυέλου
 • τραχηλίτιδα
 • επιδιδυμίτιδα
 • πρωκτίτιδα
 • φαρυγγίτιδα
 • αρθρίτιδα

ή

Κάθε νεογέννητο παιδί με επιπεφυκίτιδα.

Εργαστηριακά κριτήρια

Τουλάχιστον ένα από ακόλουθα τα τέσσερα:

 • απομόνωση της Neisseria gonorrhoeae από κλινικό δείγμα με καλλιέργεια
 • ανίχνευση του νουκλεϊνικού οξέος της Neisseria gonorrhoeae σε κλινικό δείγμα
 • ανεύρεση Neisseria gonorrhoeae σε κλινικό δείγμα με ανιχνευτή μη ενισχυμένου DNA
 • μικροσκοπική ανίχνευση αρνητικών κατά Gram ενδοκυτταρικών διπλοκόκκων σε ουρηθρικό επίχρισμα από άρρενα

Επιδημιολογικά κριτήρια

Επιδημιολογική σύνδεση με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο (σεξουαλική επαφή ή κάθετη μετάδοση).

Κατάταξη κρούσματος

Α. Δυνητικό κρούσμα

Άνευ αντικειμένου.

Β. Πιθανό κρούσμα

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα κλινικά κριτήρια και με επιδημιολογική σύνδεση.

Γ. Επιβεβαιωμένο κρούσμα

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα εργαστηριακά κριτήρια.

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

Ενημερωτικά Φυλλάδια