ΚΕΕΛΠΝΟ

Μπορρελίωση / Νόσος Lyme

Ορισμός

image_print

Κλινικά κριτήρια

Νευρολογικά συμπτώματα σύμφωνα με τον προτεινόμενο ορισμό κρούσματος από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Κοινοτήτων (European Federation of Neurological Societies, EFNS) (1), χωρίς άλλα προφανή αίτια.

 

Εργαστηριακά κριτήρια

A. Εργαστηριακά κριτήρια για επιβεβαιωμένο κρούσμα:

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα δύο:

Ή

 

Β. Εργαστηριακά κριτήρια για πιθανό κρούσμα:

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα δύο:

Ή

 

Επιδημιολογικά κριτήριαΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΙΟΥΝΤΑΙ

Κατάταξη κρούσματος

Α. Ενδεχόμενο κρούσμα: ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Β. Πιθανό κρούσμα:

Κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά κριτήρια και τουλάχιστον ένα από τα εργαστηριακά κριτήρια για πιθανά κρούσματα

 

Γ. Επιβεβαιωμένο κρούσμα: 

Κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά κριτήρια και τουλάχιστον ένα από τα εργαστηριακά κριτήρια για επιβεβαιωμένα κρούσματα

 

1) EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis, European Journal of Neurology 17, 8-16: doi:10.1111/j.1468-1331.2009.02862.x (Διαθέσιμο από https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-1331.2009.02862.x)

Πληροφορίες για:

Κοινό

Επαγγελματίες

Δελτίο Δήλωσης

Παραπεμπτικά & άλλα Συνοδευτικά Έγγραφα

image_print