ΚΕΕΛΠΝΟ

Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα

Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός Τμήματος

Το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα του ΕΟΔΥ όσον αφορά στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας του γενικού πληθυσμού και των ειδικών ομάδων – στόχο σχετικά με τον HIV, τα ΣΜΝ και άλλα λοιμώδη και χρόνια νοσήματα, με στόχο την επικοινωνία και τη διάδοση ιατρικών και κοινωνικών μηνυμάτων, καθώς και την πρόληψη. Κατά συνέπεια σχεδιάζει και πραγματοποιεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης, καθώς και παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στην εκάστοτε ομάδα – στόχο με συγκεκριμένες θεματικές κατευθύνσεις ως προς την αναγνώριση των επικίνδυνων συμπεριφορών και ιδιαίτερων παραγόντων που προσδιορίζουν τη μετάδοση του HIV/AIDS, των Ηπατιτίδων και των Σ.Μ.Ν, τη γρηγορότερη διάγνωση αυτών, τα μέσα πρόληψης, την ατομική ευθύνη και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Αντικείμενο

Το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα δημόσιας υγείας παρέχοντας συμβουλευτική και έντυπο ενημερωτικό υλικό, ενώ παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα  δωρεάν εξέτασης με rapid test για τον HIV, τις Ηπατίτιδες και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Ενδεικτικά, παρεμβάσεις πραγματοποιούνται για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, για την Παγκόσμια Ημέρα Προφυλακτικού, για την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σαν Θερινή Ενημερωτική Καμπάνια Πρόληψης, Ελέγχου και Ευαισθητοποίησης κ.ά.

Επίσης, το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS υλοποιεί σταθερά πρόγραμμα Μείωσης Βλάβης για Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ). Συγκεκριμένα, υπάρχει Κινητή Μονάδα Μείωσης Βλάβης για ΧΕΝ καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) σε συγκεκριμένο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρέχονται – πάντα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου- τα εξής:

Επιπλέον, κάθε Σάββατο και Κυριακή απογευματινές ώρες πραγματοποιείται Πρόγραμμα Δρόμου (Streetwork) για ΧΕΝ, ούτως ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά στην Κινητή Μονάδα Μείωσης Βλάβης και οι ωφελούμενοι να έχουν πρόσβαση σε καθαρό υλικό χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες κοινής χρήσης ενέσιμου υλικού, που αποτελεί τον κύριο παράγοντα νέων μολύνσεων στον συγκεκριμένο πληθυσμό.

Το  Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS αναγνωρίζει και υποστηρίζει την αναγκαιότητα παρέμβασης στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ως εκ τούτου παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αρωγή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όποτε αυτό χρειαστεί, ενώ παρεμβαίνει και σε έκτακτα συμβάντα τα οποία απειλούν τη Δημόσια Υγεία. Ο πιο κατάλληλος τρόπος παρέμβασης σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού είναι η παρέμβαση πεδίου (outreach work), δηλαδή η προσέγγιση των ωφελούμενων στο «δικό τους» χώρο, καθώς οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμες από τις υπάρχουσες δομές πρόνοιας και υγείας, ή δεν έχουν γνώση ή δυνατότητα να προσεγγίσουν οι ίδιοι αυτές τις δομές.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS συχνά υπάρχει συνεργασία με άλλους φορείς (ΥΠΕ, Δήμους, ΜΚΟ κτλ) για θέματα πρόληψης και δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν εκπαιδεύσεις Επαγγελματιών άλλων φορέων σε θέματα δράσεων στην κοινότητα και παρεμβάσεων πεδίου.

 

Έντυπο Υλικό

Φυλλάδιο AIDS

 

Επικοινωνία

Προϊσταμένη Τμ. Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS

Ιωάννα Ιγνατιάδη

Τηλ: 210-5212025

Email: i.ignatiadi@eody.gov.gr

 

Γραμματεία  Τμ. Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS

Κατερίνα Πυργιώτη

Τηλ: 210-5212367

Email: a.pyrgioti@eody.gov.gr