ΚΕΕΛΠΝΟ

Περιβαλλοντική Υγεία

Γενικές Πληροφορίες

Καύσωνας

Οδηγίες για την προφύλαξη από τον καύσωνα

Πλημμύρα

Οδηγίες προστασίας της δημόσιας υγείας μετά από πλημμύρα Οδηγίες για την πρόληψη-αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων που συνδέονται με φυσικές καταστροφές από πλημμύρα

Πυρκαγιές – Φωτιές

Οδηγίες προστασίας από την εισπνοή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς Οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καθαρισμών μετά από πυρκαγιές