ΚΕΕΛΠΝΟ

Συμβουλευτικός Σταθμός και Τηλεφωνική Γραμμή για το HIV/AIDS, ΣΜΝ και Ηπατίτιδες

Γενικές Πληροφορίες

Το Γραφείο λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1992  στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», στελεχώνεται από επαγγελματίες Ψυχοκοινωνικών επιστημών και εξυπηρετεί αιτήματα από όλη την Ελλάδα.

Κύριο αντικείμενό του Γραφείου είναι η εξειδικευμένη Συμβουλευτική, Ψυχολογική, Ψυχοθεραπευτική και Κοινωνικοπρονοιακή παρέμβαση.

 

Α1. Συμβουλευτικός Σταθμός

Δέχεται άτομα από όλη την Ελλάδα, συνηθέστερα με προγραμματισμένα ραντεβού διάρκειας 50 λεπτών.

Ώρες λειτουργείας  9:00 π.μ.  – 15:00 μ.μ.  στο 210-72.39.945.

 

Παρέχονται:

 

 

Α2. Τηλεφωνική Γραμμή

Δίνει τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων από όλη την Ελλάδα (αλλά και Έλληνες του εξωτερικού) να συζητήσουν ανώνυμα και εχέμυθα, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης, πολύ ιδιωτικά και δύσκολα ζητήματα. Σε περίπτωση που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας, γίνεται άμεση παραπομπή στον Συμβουλευτικό Σταθμό

Ώρες λειτουργίας  9:00 π.μ.  – 17:00 μ.μ. στο 210-72.22.222.

Παρέχονται:

 

Παρέχεται, κατόπιν αξιολόγησης, η δυνατότητα για διαδικτυακή συμβουλευτική μέσω Skype σε ενήλικες.

Επικοινωνία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός

Ι. Δραγούμη 5, Αθήνα

Τηλ :  210 72.39.945  ( ωράριο ραντεβού 9:00π.μ. – 15:00μ.μ.)

Τηλεφωνική Γραμμή: 210 72.22.222 (ωράριο για το κοινό  09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.)

Εmail:counselhiv@eody.gov.gr