ΚΕΕΛΠΝΟ

Βάκιλλος (κηρόχρους) / Bacillus cereus

Στατιστικά Δεδομένα