ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκ νέου Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης για το στόλο οχημάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

|
12.01.2018

Αθήνα 12-01-2018
Αρ. Πρωτ 347

Θέμα: Εκ νέου Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης για το στόλο οχημάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 17/1/2018 και ώρα 15:00