ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δοκιμασιών διάγνωσης ελονοσίας (RDTs) P. Falciparum και άλλων ειδών πλασμωδίου της ελονοσίας (P.f/Pan) σε κυτία των 25 δοκιμασιών/κουτί με ένα φιαλίδιο διαλύτη, για τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
15.05.2018

Αθήνα 15-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 4879_ΚΠ

Θέμα: Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δοκιμασιών διάγνωσης ελονοσίας (RDTs) P. Falciparum και άλλων ειδών πλασμωδίου της ελονοσίας (P.f/Pan) σε κυτία των 25 δοκιμασιών/κουτί με ένα φιαλίδιο διαλύτη, για τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 15 Μαΐου 2018, ώρα 13:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.