ΚΕΕΛΠΝΟ

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης ΣΟΧ1/2018 για ανάγκες καθαριότητας

,
|
18.01.2019

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας. (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων θα προκύψουν 10 (δέκα) μέρες μετά την τελευταία ανάρτηση, από τη Δευτέρα 21/01/2019 έως τη Παρασκευή 01/02/2019.

Σε συνέχεια του ΥΠ-606/12-02-2019,  τη Δευτέρα 18/2/2019 θα διεξαχθεί στην κεντρική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων, δημόσια κλήρωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ – 1.