ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκπαίδευση για το πρωτόκολλο ευαλωτότητας στα ΚΥΤ

|
27.12.2017

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, έμφυλη βία, επιζήσαντες βασανιστηρίων, διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, εκτίμηση της ευαλωτότητας

Το ΚΕΕΛΠΝΟ ανέλαβε την υγειονομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ΚΥΤ το φθινόπωρο του 2017. Το υγειονομικό και ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο πέραν της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι στα ΚΥΤ, σύμφωνα με το νόμο Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α 51/3-4-2016), επιφορτισμένο και με την εκτίμηση της ευαλωτότητας καθώς αποτελεί σημαντική παράμετρο της διαδικασίας ασύλου. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο στις κατηγορίες ατόμων με παράγοντες ευαλωτότητας υπάγονται οι επιβιώσαντες/σασες έμφυλης βίας, τα θύματα βασανιστηρίων, τα θύματα traffιcking, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα.

Καθώς έχουν αναπτυχθεί πρωτόκολλα αναγνώρισης και διαχείρισης αυτών των ομάδων πληθυσμού τόσο από το ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, αλλά και έχοντας αναπτύξει πρόσφατα το πρωτόκολλο εκτίμησης της ευαλωτότητας, η ομάδα επιστημονικής ευθύνης του ΚΕΕΛΠΝΟ αναγνώρισε την ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού των ΚΥΤ για τα εν λόγω αντικείμενα καθώς εκφεύγουν των συνήθων πεδίων παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Ακόμη αναγνωρίσθηκε η ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού στα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο/προσφύγων και στη διαδικασία αίτησης-παροχής ασύλου.

Στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος των εργαζομένων που ωστόσο απευθύνθηκε και στο προσωπικό ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο συνεργάσθηκαν φορείς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, το UNFPA (United Nations Population Fund) η υπηρεσία Ασύλου και η EASO (European Asylum Support Office) . Το προγραμμα που ακολουθήθηκε ήταν τριήμερο, βιωματικό και διερεύνησε σε βάθος τα πρωτόκολλα αναγνώρισης και διαχείρισης των ειδικών ομάδων πληθυσμού που αποτελούν επίσης σημαντικές κατηγορίες ευαλωτότητας σύμφωνα με το νόμο του 2016. Αναγκαία κρίθηκε επίσης η βασική εκπαίδευση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης, η τρίτη μέρα, αφιερώθηκε στην εκμάθηση του νέου εργαλείου εκτίμησης της ευαλωτότητας από το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκίνησε από τη Λέσβο τέλη Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στην Κω στις αρχές Δεκεμβρίου. Εκπαιδεύθηκαν συνολικά 113 άτομα (γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, διαμεσολαβητές), τα 74 από τα οποία είναι προσωπικό του προγράμματος PHILOS. Στην εκπαίδευση έλαβαν επίσης μέρος 17 επαγγελματίες υγείας μέλη ΜΚΟ αλλά και 8 άτομα από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Παραβρέθηκαν επίσης οι διοικητές των ΚΥΤ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίχθηκε διοικητικά και οικονομικά από το UNFPA.

image_print