ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα ΚΟΜΥ και PHILOS και τους εργαζόμενους σε αυτά

|
02.11.2023

Το πρόγραμμα των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) ξεκίνησε το 2020. Αφορά σε δράσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης της COVID και προσέφερε σημαντικό έργο στην αντιμετώπισή της σε όλη την επικράτεια.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς πόρους και έλαβε στη διάρκειά του, συνολικά πέντε (5) παρατάσεις και σύμφωνα με την τελευταία απόφαση -με δεδομένη και την επίσημη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας λήξης της πανδημίας – το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 30.11.23.

Ωστόσο, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και στην οποία συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα. Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ κ. Χατζηχριστοδούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ κ. Ορφανός και οι εκπρόσωποι των συλλόγων εργαζομένων στον ΕΟΔΥ και στο πρόγραμμα των ΚΟΜΥ, εκφράστηκε η πρόθεση για αναζήτηση λύσης με πρόγραμμα-γέφυρα διάρκειας τριών μηνών προκειμένου να υπάρχει απαραίτητος χρόνος ώστε να αναπτυχθούν από κοινού με τον Σύλλογο εργαζομένων των ΚΟΜΥ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων ΕΟΔΥ οι λύσεις αξιοποίησής τους στις δομές υγείας. Ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζουν την προσφορά των εργαζομένων στις ΚΟΜΥ για την αντιμετώπιση της Πανδημίας και αναζητούν τη βέλτιστη λύση.

Για τον σκοπό αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ανέλαβε πρωτοβουλία τακτικών συναντήσεων με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων ΕΟΔΥ και τον σύλλογο εργαζομένων των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ και φυσικά τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω δράσεις.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα Philos κατόπιν συνεργασίας των υπηρεσιών και της Διοίκησης του ΕΟΔΥ,  με τα Υπουργεία Υγείας και Μετανάστευσης & Ασύλου, ευοδώθηκαν οι επίμονες προσπάθειές μας έτσι ώστε να καταβληθεί η μισθοδοσία του προηγούμενου μήνα του προσωπικού του Προγράμματος Philos στις 9 Νοεμβρίου.

H καθυστέρηση καταβολής της μισθοδοσίας, οφειλόταν στις διαδικασίες για την παράταση του προγράμματος.