ΚΕΕΛΠΝΟ

ΕΟΔΥ – Workshop: «Media Experts in Risk & Crisis Communication: How to share classified information»

|
26.04.2023

Έπειτα από πρόσκληση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στις 25 και 26 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε στη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, διήμερη συνάντηση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών της χώρας και της ομάδας εργασίας των Εκπροσώπων των Κρατών-Μελών, που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Κοινή Πράξη, JA TERROR – Risk & Crisis Communication (Internal and External), κατά την οποίαν απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης.

Σκοπός της σύμπραξης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της άμεσης, ολοκληρωμένης και ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ των Κρατών-Μελών και των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών και επιστημονικών φορέων στην διαχείριση της επικοινωνίας περιστατικών Ηθελημένης Απελευθέρωσης Βιολογικών και Χημικών Παραγόντων.

Στόχος του workshop ήταν να συζητηθεί και να στοιχειοθετηθεί η πρόταση για την υλοποίηση και ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων, άμεσης και ολοκληρωμένης επικοινωνίας καθώς και της κοινής γλώσσας, μεταξύ των Κρατών Μελών και των εμπλεκόμενων φορέων της χώρας σε Περιστατικά Ηθελημένης Απελευθέρωσης Βιολογικών και Χημικών  Παραγόντων.

Ο ΕΟΔΥ συμμετέχει στην υλοποίηση της Κοινής Πράξης JA TERROR – Risk & Crisis Communication (INTERNAL and EXTERNAL) και έχει αναλάβει  την εποπτεία και το συντονισμό του πακέτου εργασίας (WP7) που αφορά στην επικοινωνία περιστατικών Ηθελημένης Απελευθέρωσης Βιολογικών και Χημικών Παραγόντων, με τίτλο «Media Experts in Risk & Crisis Communication: How to share classified information».

Πολυμέσα