ΚΕΕΛΠΝΟ

EU-JAMRAI: Webinar για τη Μικροβιακή Αντοχή

|
22.03.2019

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «EU-JAMRAI: Webinar για τη Μικροβιακή Αντοχή»

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σας ενημερώνει για το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar), που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26-03-2019 σχετικά με τη Μικροβιακή Αντοχή και το οποίο διοργανώνεται από την κοινή Ευρωπαϊκή δράση EU-JAMRAI σε συνεργασία με το European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC) και το Food & Agriculture Organization of United Nations (FAO).

Ο πρωταρχικός στόχος της κοινής ευρωπαϊκής δράσης ΕU-JAMRAI είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές υγείας για την καταπολέμηση της Μικροβιακής Αντοχής και τη μείωση των Λοιμώξεων που συνδέονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Το Γραφείο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Μικροβιακής Αντοχής του ΕΟΔΥ ηγείται της δράσης (WP6.1) που στοχεύει στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υγείας.

Με το σεμινάριο αυτό έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε ακριβείς επιστημονικές πληροφορίες από ειδικούς με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό καθώς και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το κρίσιμο ζήτημα Δημόσιας Υγείας.

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα για το Webinar μπορείτε να βρείτε εδώ: https://eu-jamrai.eu/amr-webinar-for-journalists/

 

Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

                                                                                                                                       2105212035