ΚΕΕΛΠΝΟ

1η Ημερίδα Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας

|
07.10.2011
9:30 – 10:30 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
10:30 – 10:50 Παρουσίαση Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας
Ε. Χατζηπασχάλη, Αν.Δ/ντρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
10:50 – 11:10 Νομοθεσία Ποιότητας Νερών
Β. Καραούλη, Προϊστ/νη Δ/νσης Υγειον/κής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος Υ.Υ.Κ.Α
11:10 – 11:30 Επίσημος Έλεγχος των Τροφίμων – Δειγματοληψία – Ανάλυση
Δρ. Κων. Μπαρμπέρης, Προϊστ/νος Δ/νσης Εργαστηρίων Ελέγχου Ε.Φ.Ε.Τ
11:30 – 11:50 Παρουσίαση συχνότερων οιροτύπων σαλμονελλών σε εγχώρια τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης
Μαρία Πασιώτου, Προϊστ/νη Εθν.Εργαστηρίου Αναφοράς Σαλμονελλών και Μικροβιακών Αντοχών Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης
11:50 – 12:15 Το Εργαστήριο στο Υγειονομικό Έλεγχο
Δρ. Ε. Βελονάκης, Τεχν. Υπεύθυνος Κ.Ε.Δ.Υ.
12:15 – 12:30 Συζήτηση
12:30 – 12:50 Καλλικράτης & Ανάπτυξη Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια
Ε. Πασβούρης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Υ.Υ.Κ.Α.
12:50 – 13:15 Επίσκεψη στο χώρο
13:15 – 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 – 14:25 Πόσιμο νερό Νοσοκομείων, Αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
14:25 – 14:40 Συζήτηση
14:40 – 15:05 Εργαστηριακή Διερεύνηση Ενδονοσοκομειακής Συρροής Κρουσμάτων (cluster) Νόσου των Λεγεωναρίων
Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας
15:05 – 15:20 Συζήτηση
15:20 – 15:45 Ο Ρόλος του Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στην Επιτήρηση: α) Ζωονόσων που μεταδίδονται με Αρθρόποδα β) Λεγεωνελλώσεων
Π.Ε.Δ.Υ. Κρήτης
15:45 – 16:00 Συζήτηση
16:00 – 16:25 Παρακολούθηση Ποιότητας, Μικροβιολογικών Παραμέτρων Ποιότητας Νερού σε Υγειονομικές Μονάδες
Π.Ε.Δ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης
16:25 – 16:40 Συζήτηση
16:40 – 17:00 Συμπεράσματα, Κλείσιμο
Α. Βατόπουλος, Επιστ. Υπεύθ. Κ.Ε.Δ.Υ