ΚΕΕΛΠΝΟ

1η Ημερίδα Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας

|
07.10.2011
9:30 – 10:30 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
10:30 – 10:50 «Παρουσίαση Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας»
Ε. Χατζηπασχάλη, Αν.Δ/ντρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
10:50 – 11:10 «Νομοθεσία Ποιότητας Νερών»
Β. Καραούλη, Προϊστ/νη Δ/νσης Υγειον/κής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος Υ.Υ.Κ.Α
11:10 – 11:30 «Επίσημος Έλεγχος των Τροφίμων – Δειγματοληψία – Ανάλυση»
Δρ. Κων. Μπαρμπέρης, Προϊστ/νος Δ/νσης Εργαστηρίων Ελέγχου Ε.Φ.Ε.Τ
11:30 – 11:50 «Παρουσίαση συχνότερων οιροτύπων σαλμονελλών σε εγχώρια τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης»
Μαρία Πασιώτου, Προϊστ/νη Εθν.Εργαστηρίου Αναφοράς Σαλμονελλών και Μικροβιακών Αντοχών Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης
11:50 – 12:15 «Το Εργαστήριο στο Υγειονομικό Έλεγχο»
Δρ. Ε. Βελονάκης, Τεχν. Υπεύθυνος Κ.Ε.Δ.Υ.
12:15 – 12:30 Συζήτηση
12:30 – 12:50 «Καλλικράτης & Ανάπτυξη Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια»
Ε. Πασβούρης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Υ.Υ.Κ.Α.
12:50 – 13:15 Επίσκεψη στο χώρο
13:15 – 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 – 14:25 «Πόσιμο νερό Νοσοκομείων, Αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων»
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
14:25 – 14:40 Συζήτηση
14:40 – 15:05 «Εργαστηριακή Διερεύνηση Ενδονοσοκομειακής Συρροής Κρουσμάτων (cluster) Νόσου των Λεγεωναρίων»
Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας
15:05 – 15:20 Συζήτηση
15:20 – 15:45 «Ο Ρόλος του Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στην Επιτήρηση: α) Ζωονόσων που μεταδίδονται με Αρθρόποδα β) Λεγεωνελλώσεων»
Π.Ε.Δ.Υ. Κρήτης
15:45 – 16:00 Συζήτηση
16:00 – 16:25 «Παρακολούθηση Ποιότητας, Μικροβιολογικών Παραμέτρων Ποιότητας Νερού σε Υγειονομικές Μονάδες»
Π.Ε.Δ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης
16:25 – 16:40 Συζήτηση
16:40 – 17:00 Συμπεράσματα, Κλείσιμο
Α. Βατόπουλος, Επιστ. Υπεύθ. Κ.Ε.Δ.Υ

 

image_print