ΚΕΕΛΠΝΟ

21η Εθνική Συνάντηση για την Αιμοεπαγρύπνηση

|
Αίθουσα τελετών, Υπουργείο Υγείας
|
14.12.2018

Δεδομένα Αιμοεπαγρύπνησης – Ο δρόμος για τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων

Σχετικές παρουσιάσεις