ΚΕΕΛΠΝΟ

ΕΞΕ-ΚΠ-12416/2020-12/06/2020 – Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κατεπείγουσα προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού

|
12.06.2020

ΕΞΕ-ΚΠ-12416/2020-12/06/2020 “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού», της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκον», με κωδικό ΟΠΣ 5061257″ (βλ. Σχετικά Έγγραφα).

image_print