ΚΕΕΛΠΝΟ

JA Terror Joint Event Umeå Sweden May 2023

|
30.06.2023

Ο ΕΟΔΥ συμμετείχε σε κοινή εκδήλωση του έργου JA TERROR, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Umeå της Σουηδίας, στις 24 – 25 και 26 Μαΐου 2023.

Η κοινή εκδήλωση απαρτιζόταν από τις ακόλουθες τρεις ξεχωριστές ενότητες:

α) Κλινικές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευλογιά (Orthopox),

β) Διαδικτυακή Πλατφόρμα επικοινωνίας,

γ) Διάδοση, βιωσιμότητα και προτεραιοποίηση,

δ) Εθνική και διατομεακή καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων μη φαρμακευτικού ελέγχου για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων με ηθελημένη απελευθέρωση χημικών ή βιολογικών παραγόντων,

ε) Έρευνα και πρώτη έκδοση συζήτησης μεθοδολογίας,

στ) Στρατηγική επικοινωνίας κινδύνου και κρίσης,

ζ) Χαρτογράφηση ενδιαφερομένων σχετικά με την έρευνα διπλής χρήσης στον τομέα της βιολογικής και της χημικής έρευνας,

η) Στόχοι 2023-2024 και

θ) Αποτελέσματα έρευνας.

 

Πολυμέσα