ΚΕΕΛΠΝΟ

Κατεπείγουσα προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των 500 Κινητών Ομάδων Ειδικού Σκοπού

|
07.05.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ ́ του άρθρου
32 του ν. 4412/2016) για την ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων
των 500 Κινητών Ομάδων Ειδικού Σκοπού, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος
διαχείρισης των συμβάντων των κινητών συνεργείων» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ ́οίκον», με
κωδικό ΟΠΣ 5061257

image_print